pogorszyć

pogorszyć (sie) – pogorszyć, obrazić, pogniewać (pol.)

bezokolicznikpogorszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pogorsza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pogorszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pogorszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pogorszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pogorszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pogorszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pogorszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pogorszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pogorszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pogorszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pogorszyliście; żeście pogorszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pogorszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pogorszyła żech; pogorszyłach; żech pogorszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pogorszyła żeś; pogorszyłaś; żeś pogorszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pogorszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pogorszyły my; my pogorszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pogorszyłyście; żeście pogorszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pogorszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pogorszyło żech; żech pogorszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pogorszyło żeś; żeś pogorszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pogorszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pogorszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pogorszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pogorszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pogorszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pogorszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pogorszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pogorszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pogorszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pogorszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pogorszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pogorszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pogorszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pogorszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pogorszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pogorszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pogorsz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pogorszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pogorszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pogorszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pogorszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pogorszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pogorszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pogorszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pogorszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pogorszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pogorszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pogorszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pogorszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pogorszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pogorszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pogorszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pogorszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pogorszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pogorszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pogorszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pogorszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pogorszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pogorszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pogorszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pogorszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pogorszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pogorszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pogorszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pogorszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pogorszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pogorszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pogorszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pogorszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pogorszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypogorszōny
rzeczownik odczasown.pogorszyni
Rybnik

POL: (1) pogorszyć się zdrowie, pogoda; (2) obrazić się, pogniewać się na coś, na kogoś.

 

Mierzło mi sie już te leżyni, tōż żech trocha wylazła i zaś mi sie pogorszyło.      (cz: mier-zło)

Muszymy dzisiej te siano skludzić, bo ôd jutra sie mo pogoda pogorszyć.

Niy zaszli my do starki w niedziela, tōż sie na nas pogorszyli.

 

Podej dalij…