pojrzeć

pojrzeć – wejrzeć, spojrzeć, rzucić okiem (pol.)

bezokolicznikpojrzeć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pojrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pojrzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pojrzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pojrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pojrzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pojrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pojrzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pojrzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pojrzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pojrzeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pojrzeliście; żeście pojrzeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pojrzeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pojrzała żech; pojrzałach; żech pojrzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pojrzała żeś; pojrzałaś; żeś pojrzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pojrzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pojrzały my; my pojrzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pojrzałyście; żeście pojrzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pojrzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pojrzało żech; żech pojrzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pojrzało żeś; żeś pojrzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pojrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pojrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pojrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pojrzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pojrzeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pojrzeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pojrzeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pojrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pojrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pojrzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pojrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pojrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pojrzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pojrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pojrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pojrzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pojrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pojrzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pojrzijjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pojrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pojrzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pojrzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pojrzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.porzeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pojrzeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pojrzeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pojrzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pojrzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pojrzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pojrzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pojrzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pojrzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pojrzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pojrzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pojrzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pojrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pojrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pojrzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pojrzeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pojrzeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pojrzeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pojrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pojrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pojrzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pojrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pojrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pojrzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pojrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pojrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pojrzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pojrzyni
Rybnik

 

Jo ida na dwōr, pleć grzōndki, a ty pojrzij tam za chwila, co te dzieci tam robiōm.

Pojrzij za chwila na te rolady, co sie niy spolōm.

Pojrzij sam yno na te pismo, czy tam niy ma jakich felerów.

 

 

Podej dalij…