pokazować

pokazować (sie) – pokazywać (pol.)

bezokolicznikpokazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokazowaliście; żeście pokazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokazowała żech; pokazowałach; żech pokazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokazowała żeś; pokazowałaś; żeś pokazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokazowały my; my pokazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokazowałyście; żeście pokazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokazowało żech; żech pokazowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokazowało żeś; żeś pokazowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pokazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pokazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pokazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pokazowali; bydymy pokazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pokazowali; bydziecie pokazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pokazowali; bydōm pokazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pokazowała; byda pokazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pokazowała; bydziesz pokazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pokazowała; bydzie pokazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pokazowały; bydymy pokazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pokazowały; bydziecie pokazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pokazowały; bydōm pokazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pokazowało; byda pokazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pokazowało; bydziesz pokazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pokazowało; bydzie pokazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypokazowany
rzeczownik odczasown.pokazowani
Rybnik

 

Pokazuja dzieciom albumy ze zdjynciami, coby zmały historyjo swojij familije.

Cofej tym autym, a jo ci byda pokazowoł, co niy wjedziesz do rantu.

W telewizorze pokazowali dzisiej fajny film przirodniczy ô wilkach.

Podej dalij…