poklackać

poklackać – poklaskać (pol.)

bezokolicznikpoklackać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poklackōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poklackosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poklacko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poklackōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poklackocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poklackajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poklackoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poklackoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poklackoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poklackali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poklackaliście; żeście poklackali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poklackali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poklackała żech; poklackałach; żech poklackała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poklackała żeś; poklackałaś; żeś poklackała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poklackała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poklackały my; my poklackały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poklackałyście; żeście poklackały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poklackały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poklackało żech; żech poklackało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poklackało żeś; żeś poklackało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poklackało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poklackoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poklackoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poklackoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poklackali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poklackali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poklackali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poklackała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poklackała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poklackała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poklackały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poklackały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poklackały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poklackało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poklackało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poklackało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poklackej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poklacko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poklackejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poklackajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poklackoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poklackoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poklackoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poklackali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poklackali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poklackali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poklackała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poklackała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poklackała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poklackały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poklackały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poklackały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poklackało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poklackało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poklackało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poklackoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poklackoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poklackoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poklackali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poklackali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poklackali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poklackała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poklackała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poklackała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poklackały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poklackały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poklackały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poklackało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poklackało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poklackało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoklackany
rzeczownik odczasown.poklackani
Rybnik

 

Poklackejcie mu, niech sie raduje.

Poklackali my mu, bo taki piykny wierszyk pedzioł.

Ludzie mu zaczli klackać, tōż musioł zaśpiywać jeszcze roz.

Podej dalij…