pokorać

pokorać (sie) – pokarać (pol.)

bezokolicznikpokorać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokorōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokorosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokoro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokorōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokorocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokorajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokoroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokoroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokoroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokorali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokoraliście; żeście pokorali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokorali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokorała żech; pokorałach; żech pokorała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokorała żeś; pokorałaś; żeś pokorała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokorała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokorały my; my pokorały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokorałyście; żeście pokorały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokorały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokorało żech; żech pokorało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokorało żeś; żeś pokorało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokorało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokoroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokorali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokorali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokorali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokorała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokorała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokorała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokorały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokorały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokorały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokorało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokorało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokorało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokorej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokoro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokorejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokorajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokoroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokoroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokoroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokorali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokorali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokorali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokorała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokorała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokorała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokorały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokorały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokorały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokorało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokorało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokorało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokoroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokorali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokorali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokorali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokorała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokorały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokorało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykorany
rzeczownik odczasown.korani
Rybnik

 

Niy godej za dużo, co cie Pōnbōczek niy pokoro.

Tak żeś skokoł, aż cie pokorało.

Podej dalij…