pomierzić

pomierzić (sie) – pomierzyć (pol.)

bezokolicznikpomierzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomierza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomierzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomierzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomierzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomierzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomierzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomierzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomierzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomierzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomierzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomierziliście; żeście pomierzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomierzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomierziła żech; pomierziłach; żech pomierziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomierziła żeś; pomierziłaś; żeś pomierziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomierziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomierziły my; my pomierziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomierziłyście; żeście pomierziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomierziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomierziło żech; żech pomierziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomierziło żeś; żeś pomierziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomierzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomierzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomierzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomierzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomierzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomierzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomierziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomierziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomierziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomierziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomierziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomierziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomierziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomierz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomierzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomierzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomierzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomierzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomierzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomierzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomierzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomierzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomierzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomierziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomierziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomierziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomierziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomierziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomierziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomierziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomierziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomierziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomierzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomierzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomierzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomierzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomierzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomierzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomierziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomierziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomierziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomierziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomierziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomierziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomierziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomierziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomierziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypomierzōny
rzeczownik odczasown.pomierzyni
Rybnik

 

Pomierz te deski, jaki ci to mōm narznyć.     (cz: nar-znyć)

Pamierziła żes już te gardiny, bo chca ci ich postrzigać a poobszywać?

Trza pomierzić ta izba, wiela tych flizōw muszymy kupić.

Podej dalij…