pomoczyć

pomoczyć (sie) – pomoczyć (pol.)

bezokolicznikpomoczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomoczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomoczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomoczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomoczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomoczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomoczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomoczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomoczyliście; żeście pomoczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomoczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomoczyła żech; pomoczyłach; żech pomoczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomoczyła żeś; pomoczyłaś; żeś pomoczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomoczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomoczyły my; my pomoczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomoczyłyście; żeście pomoczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomoczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomoczyło żech; żech pomoczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomoczyło żeś; żeś pomoczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomoczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomoczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomoczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomoczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomoczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomoczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomoczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomoczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomoczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomoczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomoczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomoczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomoczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomoczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomoczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomoczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomoczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomoczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomoczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomoczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomoczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomoczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomoczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomoczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomoczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomoczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypomoczōny
rzeczownik odczasown.pomoczyni
Rybnik

 

Czym żeś to poloł ta gazeta, żeś jōm tak pomoczōł.

Podwiń se te rynkowy, bo ich pomoczysz przi myciu rōnk.

Doczkej yno, aż se nogawice podwina, bo trowa je mokro i niy chca ich pomoczyć.

 

Podej dalij…