pomiyszać

pomiyszać (sie) – pomieszać (pol.)

bezokolicznikpomiyszać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomiyszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomiyszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomiyszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomiyszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomiyszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomiyszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomiyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomiyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomiyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomiyszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomiyszaliście; żeście pomiyszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomiyszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomiyszała żech; pomiyszałach; żech pomiyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomiyszała żeś; pomiyszałaś; żeś pomiyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomiyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomiyszały my; my pomiyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomiyszałyście; żeście pomiyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomiyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomiyszało żech; żech pomiyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namiyszało żeś; żeś pomiyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomiyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomiyszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomiyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomiyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomiyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomiyszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomiyszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomiyszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomiyszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomiyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomiyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomiyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomiyszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomiyszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomiyszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomiyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomiyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomiyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomiyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomiyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomiyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomiyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomiyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomiyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomiyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomiyszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomiyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomiyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomiyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypomiyszany
rzeczownik odczasown.pomiyszani
Rybnik

 

Cuker już mosz w tej kawie, yno se jōm pomiyszej.

Dolyj mi wody do tego kalfasa, a pomiyszej te malta.

Pomiyszej ta zupa, a niy lyj z wiyrchu tego masnego.

Podej dalij…