pomyć

pomyć (sie) – pomyć, pozmywać (pol.)

bezokolicznikpomyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomyliście; żeście pomyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomyła żech; pomyłach; żech pomyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomyła żeś; pomyłaś; żeś pomyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomyły my; my pomyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomyłyście; żeście pomyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomyło żech; żech pomyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomyło żeś; żeś pomyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł bych pomōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł byś pomōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli by my pomyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byli byście pomyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. byłą byś pomyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była by pomyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były by my pomyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
były byście pomyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były by pomyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było bych pomyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było byś pomyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomōł bych; bych pomōł
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomōł byś; byś pomōł
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomōł by; by pomōł
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomyli by my; by my pomyli
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomyli byście; byście pomyli
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomyli by; by pomyli
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomyła bych; bych pomyła
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomyła byś; byś pomyła
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomyła by; by pomyła
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomyły by my; by my pomyły
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomyły byście; byście pomyły
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomyły by; by pomyły
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomyło bych; bych pomyło
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomyło byś; byś pomyło
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomyło by; by pomyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było byś pomyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypomyty
rzeczownik odczasown.pomyci
Rybnik

 

Pomyjcie wy dzisiej po ôbiedzie, a jo se chwila dychna.

Pomyj szolki, a jo przistawia na kawa.

Siodej sam, a niy deptej, bo żech praje była pomyła delōwki.

Podej dalij…