ponadsuwać

ponadsuwać (sie) – ponadsypywać (pol.)

bezokolicznikponadsuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ponadsuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ponadsuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ponadsuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ponadsuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ponadsuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ponadsuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ponadsuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ponadsuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ponadsuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ponadsuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ponadsuwaliście; żeście ponadsuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ponadsuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ponadsuwała żech; ponadsuwałach; żech ponadsuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ponadsuwała żeś; ponadsuwałaś; żeś ponadsuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ponadsuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ponadsuwały my; my ponadsuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ponadsuwałyście; żeście ponadsuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ponadsuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ponadsuwało żech; żech ponadsuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ponadsuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ponadsuwało żeś; żeś ponadsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ponadsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ponadsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ponadsuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ponadsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ponadsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ponadsuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ponadsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ponadsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ponadsuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ponadsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ponadsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ponadsuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ponadsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ponadsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ponadsuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ponadsuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ponadsuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ponadsuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ponadsuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ponadsuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ponadsuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ponadsuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ponadsuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ponadsuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ponadsuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ponadsuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ponadsuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ponadsuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ponadsuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ponadsuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ponadsuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ponadsuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ponadsuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ponadsuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ponadsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ponadsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ponadsuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ponadsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ponadsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ponadsuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ponadsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ponadsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ponadsuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ponadsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ponadsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ponadsuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ponadsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ponadsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ponadsuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyponadsuwany
rzeczownik odczasown.ponadsuwani
Rybnik

POL: ponadsypywać, nadsypać większą ilość czegoś, lub więcej razy.

 

Chca sam kedyś porownać tyn plac a ponadsuwać te doliny, ale piyrsze musza chałupa skończyć.

Bōł bych sam ponadsuwoł tyn plac, a porownoł, ale cołko woda leciała by do sōmsiada, a narobiōł bych haje.

Bada sam pomału woziōł ziymia, aż ponadsuwōm do rowna te doliny, ale to potrwo możno pora lot.

 

 

Podej dalij…