poôblykać

poôblykać (sie) – poubierać (pol.)

bezokolicznikpoôblykać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôblykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôblykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôblyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôblykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôblykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôblykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôblykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôblykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôblykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôblykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôblykaliście; żeście poôblykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôblykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôblykała żech; poôblykałach; żech poôblykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôblykała żeś; poôblykałaś; żeś poôblykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôblykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôblykały my; my poôblykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôblykałyście; żeście poôblykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôblykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôblykało żech; żech poôblykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôblykało żeś; żeś poôblykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôblykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôblykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôblykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôblykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôblykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôblykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôblyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôblykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôblykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôblykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôblykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôblykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôblykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôblykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôblykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôblykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôblykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôblykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poōblykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôblykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôblykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôblykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôblykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôblykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôblykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôblykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôblykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôblykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôblykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôblykany
rzeczownik odczasown.poôblykanii
Rybnik

 

Jo poôblykōm dzieci, a ty idź już naszykuj auto.

Poôblykejcie sie ciepło, co niy zmarzniecie.     (cz: zmar-zniecie)

Doczkej, yno sie poôblykōm a puda z tobōm.

Podej dalij…