poôbuwać

poôbuwać (sie) – poubierać buty (pol.)

bezokolicznikpoôbuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôbuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôbuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôbuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôbuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôbuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôbuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôbuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôbuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôbuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôbuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôbuwaliście; żeście poôbuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôbuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôbuwała żech; poôbuwałach; żech poôbuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôbuwała żeś; poôbuwałaś; żeś poôbuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôbuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôbuwały my; my poôbuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôbuwałyście; żeście poôbuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôbuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôbuwało żech; żech poôbuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôbuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôbuwało żeś; żeś poôbuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôbuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôbuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôbuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôbuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôbuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôbuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôbuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôbuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôbuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôbuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôbuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôbuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôbuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôbuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôbuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôbuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôbuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôbuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôbuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôbuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôbuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôbuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôbuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôbuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôbuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôbuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôbuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôbuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôbuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôbuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôbuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôbuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôbuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôbuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôbuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôbuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôbuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôbuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôbuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôbuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôbuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôbuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôbuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôbuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôbuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôbuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôbuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôbuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôbuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôbuwany
rzeczownik odczasown.poôbuwani
Rybnik

POL: poubierać, ubrać więcej par butów, przymierzać więcej par butów .

 

Jo już ida wrota ôtwiyrać niż wy sie poôbuwocie.

Kej żes mie sam przikludziōł do tego sklepu, tōż musza poôbuwać wszystki te strzewiki a napasować.

Poôbuwejcie se te strzewiki a pozawiōnzujcie sznurki.

 

 

Podej dalij…