poôdbywać

poôdbywać (sie) – pokarmić zwierzęta (pol.)

bezokolicznikpoôdbywać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôdbywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôdbywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôdbywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôdbywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôdbywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôdbywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôdbywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôdbywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôdbywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôdbywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôdbywaliście; żeście poôdbywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôdbywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôdbywała żech; poôdbywałach; żech poôdbywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôdbywała żeś; poôdbywałaś; żeś poôdbywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôdbywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôdbywały my; my poôdbywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôdbywałyście; żeście poôdbywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdbywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôdbywało żech; żech poôdbywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôdbywało żeś; żeś poôdbywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôdbywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôdbywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôdbywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôdbywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôdbywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôdbywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôdbywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôdbywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôdbywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôdbywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôdbywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôdbywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôdbywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôdbywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôdbywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôdbywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôdbywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôdbywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôdbywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôdbywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôdbywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôdbywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôdbywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôdbywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôdbywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôdbywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôdbywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôdbywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôdbywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôdbywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôdbywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdbywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôdbywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôdbywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôdbywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôdbywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôdbywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôdbywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôdbywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôdbywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôdbywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôdbywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôdbywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôdbywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôdbywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôdbywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôdbywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôdbywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôdbywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôdbywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôdbywany
rzeczownik odczasown.poôdbywani
Rybnik

 

Jo już poôdbywoł prosiynta, tōż niy szykuj im drugi roz.

Ida terazki poôdbywać, bo za chwila leci mōj film w telewizorze.

Poôdybywōmy dzisiej trocha niyskorzij, jak przidymy z kościoła.

 

Podej dalij…