poôdginać

poôdginać (sie) – poodginać (pol.)

bezokolicznikpoôdginać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôdginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôdginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôdgino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôdginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôdginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôdginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôdginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôdginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôdginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôdginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôdginaliście; żeście poôdginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôdginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôdginała żech; poôdginałach; żech poôginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôdginała żeś; poôdginałaś; żeś poôdginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôdginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôdginały my; my poôdginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôdginałyście; żeście poôdginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôdginało żech; żech poôdginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôdginało żeś; żeś poôdginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôdginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôdginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôdginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôdginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôdginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôdginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôdginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôdginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôdginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôdginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôdginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôdginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôdginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôdginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôdginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôdginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôdginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôdgino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôdginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôdginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôdginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôdginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôdginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôdginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôdginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôdginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôdginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôdginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôdginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôdginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôdginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôdginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôdginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôdginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôdginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôdginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôdginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôdginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôdginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôdginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôdginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôdginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôdginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôdginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôdginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôdginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôdginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôdginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôdginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôdginany
rzeczownik odczasown.poôdginani
Rybnik

POL: poodginać, odgiąć więcej, niż jedną sztukę czegoś, lub więcej, niż jeden raz.

 

Jo ci poôdginōm te gwoździe, a ty ich powybijej.

Dej pozōr, bo ta blacha sie poôdginała, co sie niy urzniesz.    (cz: ur-zniesz).

 

Podej dalij…