poprziganiać

poprziganiać (sie) – poprzypędzać, przypędzić  (pol.)

bezokolicznikpoprziganiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprziganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprz-ganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprziganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprziganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprziganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprziganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprziganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprziganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprziganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprziganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprziganialiście; żeście poprziganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprziganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprziganiała żech; poprziganiałach; żech poprziganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprziganiała żeś; poprziganiałaś; żeś poprziganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprziganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprziganiały my; my poprziganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprziganiałyście; żeście poprziganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprziganiało żech; żech poprziganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprziganiało żeś; żeś poprziganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprziganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprziganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprziganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprziganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprziganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprziganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprziganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprziganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprziganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprziganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprziganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprziganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprziganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprziganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprziganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprziganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprziganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprziganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprziganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprziganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprziganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprziganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprziganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprziganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprziganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprziganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprziganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprziganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprziganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprziganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprziganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprziganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprziganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprziganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprziganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprziganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprziganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprziganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprziganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprziganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprziganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprziganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprziganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprziganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprziganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprziganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprziganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprziganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprziganiany
rzeczownik odczasown.poprziganiani
Rybnik

 

Wejź Zofijki a poprziganiejcie te krowy z łōnki.

Poprziganiej te kury sam na trowa, aże mi sie niy dajōm tam kaj do grzōndkōw.

Podej dalij…