poôdwijać

poôdwijać (sie) – poodwijać (pol.)

bezokolicznikpoôdwijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôdwijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôdwijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôdwijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôdwijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôdwijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôdwijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôdwijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôdwijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôdwijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôdwijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôdwijaliście; żeście poôdwijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôdwijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôdwijała żech; poôdwijałach; żech poôdwijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôdwijała żeś; poôdwijałaś; żeś poôdwijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôdwijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôdwijały my; my poôdwijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôdwijałyście; żeście poôdwijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdwijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôdwijało żech; żech poôdwijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôdwijało żeś; żeś poôdwijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôdwijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôdwijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôdwijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôdwijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôdwijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôdwijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôdwijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôdwijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôdwijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôdwijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôdwijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôdwijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôdwijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôdwijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôdwijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôdwijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôdwijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôdwijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôdwijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôdwijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôdwijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôdwijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôdwijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôdwijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôdwijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôdwijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôdwijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôdwijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôdwijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôdwijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôdwijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdwijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôdwijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôdwijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôdwijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôdwijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôdwijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôdwijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôdwijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôdwijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôdwijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôdwijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôdwijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôdwijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôdwijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôdwijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôdwijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôdwijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôdwijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôdwijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôdwijany
rzeczownik odczasown.poôdwijani
Rybnik

 

Wejż, poôdwijej nici z tych rōladōw.

Poōdwijej mi jeszcze kōnsek tego kabla.

Czamu se niy poôdwijosz papiōrka z tego bōmbōna, jako go to chcesz jeś?

Podej dalij…