popaś

popaś (sie) – popaść (pol.)

bezokolicznikpopaś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popasa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popasiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popasie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popasymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popasiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popasōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popos żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popos żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popos
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popaśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popaśliście; żeście popaśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popaśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popasła żech; popasłach; żech popasła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popasła żeś; popasłaś; żeś popasła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popasła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popasły my; my popasły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popasłyście; żeście popasły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popasły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popasło żech; żech popasło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popasło żeś; żeś popasło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popasło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popos
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popos
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popos
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popaśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popaśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popaśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popasła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popasła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popasła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popasły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popasły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popasły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popasło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popasło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popasło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popaś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popasie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popaście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popasōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popos bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popos byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popos by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popaśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popaśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popaśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popasła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popasła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popasła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popasły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popasły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popasły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popasło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popasło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popasło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popos
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popos
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popos
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popaśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popaśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popaśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popasła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popasła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popasła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popasły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popasły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popasły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popasło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popasło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popasło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopasiōny
rzeczownik odczasown.popasiyni
Rybnik

 

Wciepej dzisiej krowie siana, a jo jōm jutro popasa, jak przestanie padąć.

Tak wartko żeś popos te kozy?

Dzisiej popasiesz chwila gynsi na zegrodzie, yno tak, co mi zaś grzōndek niy zeszkubiōm.

 

Podej dalij…