popijać

popijać (sie) – popijać (pol.)

bezokolicznikpopijać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popijaliście; żeście popijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popijała żech; popijałach; żech popijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popijała żeś; popijałaś; żeś popijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popijały my; my popijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popijałyście; żeście popijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popijało żech; żech popijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popijało żeś; żeś popijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda popijoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz popijoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie popijoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy popijali; bydymy popijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie popijali; bydziecie popijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm popijali; bydōm popijać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda popijała; byda popijać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz popijała; bydziesz popijać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie popijała; bydzie popijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy popijały; bydymy popijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie popijały; bydziecie popijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm popijały; bydōm popijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda popijało; byda popijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz popijało; bydziesz popijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie popijało; bydzie popijać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopijany
rzeczownik odczasown.popijani
Rybnik

POL: popijać, pić dużo i często.

 

Popijej dużo wodōm te tabletki.

Jak ty tak bydziesz popijoł, to roz dwa cie z roboty wyciepnōm.

To były czasy, jak my jeszcze w robocie trocha popijali.

 

 

Podej dalij…