popodginać

popodginać (sie) – popodginać, podgiąć (pol.)

bezokolicznikpopodginać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popodginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popodginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popodgino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popodginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popodginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popodginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popodginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popodginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popodginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popodginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popodginaliście; żeście popodginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popodginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popodginała żech; popodginałach; żech popoginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popodginała żeś; popodginałaś; żeś popodginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popodginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popodginały my; my popodginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popodginałyście; żeście popodginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popodginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popodginało żech; żech popodginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popodginało żeś; żeś popodginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popodginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popodginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popodginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popodginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popodginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popodginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popodginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popodginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popodginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popodginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popodginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popodginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popodginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popodginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popodginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popodginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popodginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popodgino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popodginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popodginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popodginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popodginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popodginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popodginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popodginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popodginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popodginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popodginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popodginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popodginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popodginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popodginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popodginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popodginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popodginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popodginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popodginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popodginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popodginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popodginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popodginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popodginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popodginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popodginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popodginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popodginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popodginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popodginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popodginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popodginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopodginany
rzeczownik odczasown.popodginani
Rybnik

POL: popodginać, podgiąć więcej niż jedną sztukę czegoś.

 

Wejź popodginej te drōty pod spodek, aż sie kery niy bodnie.

 

Podej dalij…