poprzeciepować

poprzeciepować (sie) – poprzerzucać, przerzucić (pol.)

bezokolicznikpoprzeciepować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzeciepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzeciepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzeciepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzeciepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzeciepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzeciepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzeciepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzeciepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzeciepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeciepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzeciepowaliście; żeście poprzeciepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeciepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzeciepowała żech; poprzeciepowałach; żech poprzeciepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzeciepowała żeś; poprzeciepowałaś; żeś poprzeciepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeciepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzeciepowały my; my poprzeciepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzeciepowałyście; żeście poprzeciepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeciepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzeciepowało żech; żech poprzeciepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzeciepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzeciepowało żeś; żeś poprzeciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzeciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzeciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzeciepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzeciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzeciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzeciepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzeciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzeciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzeciepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzeciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzeciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzeciepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzeciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzeciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzeciepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzeciepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzeciepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzeciepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzeciepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzeciepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzeciepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzeciepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeciepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzeciepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeciepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzeciepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzeciepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeciepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzeciepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzeciepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeciepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzeciepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzeciepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzeciepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzeciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzeciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzeciepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzeciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzeciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzeciepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzeciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzeciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzeciepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzeciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzeciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzeciepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzeciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzeciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzeciepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzeciepowany
rzeczownik odczasown.poprzeciepowani
Rybnik

POL: poprzerzucać, przerzucić większą ilość czegoś np. przez płot, rzekę

 

Ty poprzeciepuj te klamory bez płot, a jo ich z drugij strony pozbiyrōm

Jo przeleza bez ta rzyka a ty mi poprzeciepuj te rugzaki a strzewiki.

 

Podej dalij…