poprzisuwać

poprzisuwać (sie) – poprzysypywać, przysypać (pol.)

bezokolicznikpoprzisuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzisuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzisuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzisuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzisuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzisuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzisuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzisuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzisuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzisuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzisuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzisuwaliście; żeście poprzisuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzisuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzisuwała żech; poprzisuwałach; żech poprzisuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzisuwała żeś; poprzisuwałaś; żeś poprzisuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzisuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzisuwały my; my poprzisuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzisuwałyście; żeście poprzisuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzisuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzisuwało żech; żech poprzisuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzisuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzisuwało żeś; żeś poprzisuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzisuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzisuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzisuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzisuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzisuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzisuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzisuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzisuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzisuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzisuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzisuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzisuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzisuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzisuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzisuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzisuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzisuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzisuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzisuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzisuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzisuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzisuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzisuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzisuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzisuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzisuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzisuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzisuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzisuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzisuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzisuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzisuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzisuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzisuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzisuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzisuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzisuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzisuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzisuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzisuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzisuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzisuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzisuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzisuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzisuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzisuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzisuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzisuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzisuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzisuwany
rzeczownik odczasown.poprzisuwani
Rybnik

 

Wejź, poprzisuwej te fleki z ôleju podwiyl mama niy widzi tego.

Trza poprzisuwać te hasi ziymiōm a posioć tam jako trowa.

Podej dalij…