poprzniały

poprzniały  – niewydarzony, nieudany (pol.)

przymiotnikpoprzniały
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...poprzniały
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...poprzniało
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...poprzniałe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... poprzniali; poprzniałe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...poprzniałe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...poprzniałego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...poprzniałej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...poprzniałego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...poprzniałych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...poprzniałych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...poprzniałymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...poprzniałej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... poprzniałymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... poprzniałym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
poprzniałym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...poprzniałego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... poprzniały
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..poprzniało
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... poprzniałe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
poprzniałych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... poprzniałe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
poprzniałym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...poprzniałōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...poprzniałym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...poprzniałymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...poprzniałymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...poprzniałym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..poprzniałej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...poprzniałym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...poprzniałych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...poprzniałych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...poprzniały
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...poprzniało
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... poprzniałe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...poprzniali; poprzniałe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...poprzniałe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)poprzniale

POL: (uzupełnić opis)

 

Dyć jydz grzecznie, a niy bydź taki poprzniały.

Downo my zaś niy mieli takigo poprzniałego prosiyncia, niy rośnie to ani w niedziela .

Coż ta krowa je latoś tako poprzniało, ani niy żere, ani sie niy chce biegać?

Dyć jydz, a niy bydź taki poprzniały, bo wszystkim pasuje, yno ty musisz dycko cudować.

 

 

 

Podej dalij…