popsuć

popsuć (sie) – zepsuć (pol.)

bezokolicznikpopsuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popsuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popsujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popsuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popsujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popsujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popsujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popsuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popsuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popsuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popsuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popsuliście; żeście popsuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popsuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popsuła żech; popsułach; żech popsuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popsuła żeś; popsułaś; żeś popsuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popsuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popsuły my; my popsuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popsułyście; żeście popsuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popsuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popsuło żech; żech popsuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popsuło żeś; żeś popsuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popsuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popsuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popsuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popsuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popsuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popsuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popsuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popsujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popsujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popsuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popsuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popsuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popsuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popsuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popsuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popsuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popsuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popsuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popsuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popsuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popsuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popsuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popsuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popsuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popsuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popsuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popsuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popsuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popsuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popsuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popsuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopsuty
rzeczownik odczasown.popsuci
Rybnik

 

Zygor sie popsuł, tōż musisz go sprawić, bo zaśpiymy jutro do roboty.

Niy chytej tego mobilnioka, bo go popsujesz.

Podej dalij…