poruwać

poruwać – porywać (pol.)

bezokolicznikporuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poruwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poruwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poruwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poruwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poruwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poruwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poruwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poruwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poruwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poruwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poruwaliście; żeście poruwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poruwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poruwała żech; poruwałach; żech poruwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poruwała żeś; poruwałaś; żeś poruwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poruwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poruwały my; my poruwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poruwałyście; żeście poruwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poruwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poruwało żech; żech poruwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poruwało żeś; żeś poruwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poruwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poruwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poruwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poruwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poruwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poruwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poruwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poruwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poruwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poruwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poruwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poruwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poruwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poruwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poruwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poruwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poruwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poruwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poruwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poruwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poruwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poruwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poruwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poruwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poruwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poruwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poruwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poruwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poruwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda poruwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz poruwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie poruwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy poruwali; bydymy poruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie poruwali; bydziecie poruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm poruwali; bydōm poruwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda poruwała; byda poruwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz poruwała; bydziesz poruwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie poruwała; bydzie poruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy poruwały; bydymy poruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie poruwały; bydziecie poruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm poruwały; bydōm poruwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda poruwało; byda poruwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz poruwało; bydziesz poruwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie poruwało; bydzie poruwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyporuwany
rzeczownik odczasown.poruwani
Rybnik

 

Jak mi sam bydziesz poruwoł te placki spod rynki, to dostaniesz warzechōm po pazurach.

Trza prziwachować, bo coś mi sam poruwo kury z kurnika.

Podej dalij…