porwać

porwać (sie) – złapać, ukraść (pol.)

bezokolicznikporwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.porwia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.porwiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.porwie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.porwiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.porwiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.porwiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.porwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.porwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.porwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.porwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.porwaliście; żeście porwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.porwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.porwała żech; porwałach; żech porwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.porwała żeś; porwałaś; żeś porwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.porwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..porwały my; my porwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. porwałyście; żeście porwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.porwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.porwało żech; żech porwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.porwało żeś; żeś porwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.porwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech porwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś porwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł porwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my porwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście porwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli porwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech porwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś porwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była porwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my porwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście porwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były porwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech porwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś porwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było porwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . porwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech porwie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.porwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech porwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. porwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. porwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.porwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.porwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. porwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.porwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.porwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
porwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.porwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. porwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.porwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.porwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. porwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.porwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.porwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych porwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś porwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by porwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my porwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście porwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by porwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych porwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś porwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by porwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my porwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście porwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by porwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych porwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś porwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by porwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyporwany
rzeczownik odczasown.porwani
Rybnik

 

Kery mi zaś porwoł ta mój aszekulada ze szranku?

Dej pozōr, co jaki lis niy porwie zaś kury z kurnika, zawiyrej za wczasu tyn kurnik.

 

Podej dalij…