porzykać

porzykać (sie) – pomodlić się (pol.)

bezokolicznikporzykać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.porzykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.porzykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.porzyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.porzykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.porzykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.porzykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.porzykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.porzykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.porzykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.porzykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.porzykaliście; żeście porzykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.porzykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.porzykała żech; porzykałach; żech porzykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.porzykała żeś; porzykałaś; żeś porzykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.porzykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..porzykały my; my porzykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. porzykałyście; żeście porzykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.porzykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.porzykało żech; żech porzykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.porzykało żeś; żeś porzykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.porzykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech porzykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś porzykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł porzykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my porzykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście porzykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli porzykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech porzykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś porzykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była porzykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my porzykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście porzykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były porzykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech porzykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś porzykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było porzykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . porzykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech porzyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.porzykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech porzykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. porzykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. porzykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.porzykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.porzykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. porzykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.porzykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.porzykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
porzykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.porzykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. porzykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.porzykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.porzykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. porzykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.porzykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.porzykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych porzykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś porzykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by porzykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my porzykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście porzykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by porzykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych porzykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś porzykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by porzykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my porzykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście porzykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by porzykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych porzykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś porzykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by porzykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyporzykany
rzeczownik odczasown.porzykani
Rybnik

 

Pódźcie porzykōmy za starki, bo dzisiej mieli by starka urodziny.

Porzykejcie, a idźcie spać, bo rano trza stować do szkoły.

Była żech w kościele porzykać za wasze zdrowie.

 

Podej dalij…