posprawować

posprawować (sie) – ponaprawiać (pol.)

bezokolicznikposprawować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posprawuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posprawujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posprawuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posprawujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posprawujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posprawujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posprawowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posprawowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posprawowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posprawowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posprawowaliście; żeście posprawowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posprawowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posprawowała żech; posprawowałach; żech posprawowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posprawowała żeś; posprawowałaś; żeś posprawowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posprawowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posprawowały my; my posprawowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posprawowałyście; żeście posprawowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posprawowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posprawowało żech; żech posprawowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posprawowało żeś; żeś posprawowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posprawowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posprawowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posprawowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posprawowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posprawowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posprawowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posprawowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posprawowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posprawowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posprawowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posprawowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posprawowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posprawowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posprawowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posprawowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posprawowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posprawuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posprawuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posprawujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posprawujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posprawowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posprawowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posprawowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posprawowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posprawowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posprawowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posprawowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posprawowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posprawowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posprawowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posprawowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posprawowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posprawowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posprawowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posprawowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posprawowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posprawowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posprawowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posprawowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posprawowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posprawowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posprawowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posprawowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posprawowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posprawowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posprawowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posprawowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posprawowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posprawowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posprawowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposprawowany
rzeczownik odczasown.posprawowani
Rybnik

 

Mieliście mi sam ôstawić te graczki, to bych wōm to bōł dzisio posprawowoł.

Kedy mi posprawujesz te lice do prodiża? Już sam sōm trzi popsute.

 

Podej dalij…