poszczypać

poszczypać (sie) – poszczypać (pol.)

bezokolicznikposzczypać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poszczypia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poszczypiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poszczypie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poszczypiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poszczypiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poszczypiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poszczypoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poszczypoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poszczypoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poszczypali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poszczypaliście; żeście pszczypali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poszczypali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poszczypała żech; poszczypałach; żech poszczypała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poszczypała żeś; poszczypałaś; żeś poszczypała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poszczypała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poszczypały my; my poszczypały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poszczypałyście; żeście poszczypały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poszczypały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poszczypało żech; żech poszczypało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poszczypało żeś; żeś poszczypało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poszczypało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poszczypoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poszczypoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poszczypoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poszczypali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poszczypali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poszczypali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poszczypała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poszczypała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poszczypała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poszczypały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poszczypały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poszczypały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poszczypało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poszczypało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poszczypało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poszczypej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poszczypie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poszczypejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poszczypiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poszczypoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poszczypoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poszczypoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poszczypali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poszczypali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poszczypali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poszczypała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poszczypała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poszczypała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poszczypały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poszczypały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poszczypały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poszczypało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poszczypało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poszczypało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poszczypoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poszczypoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poszczypoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poszczypali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poszczypali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poszczypali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poszczypała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poszczypała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poszczypała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poszczypały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poszczypały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poszczypały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poszczypało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poszczypało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poszczypało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposzczypany
rzeczownik odczasown.poszczypani
Rybnik

 

Tyn diosek, gōnsiōr dzisiej poszczypoł ta dziołcha po nodze.

Dej pozōr, co cie tyn kaczor niy poszczypie, bo to je kōnsek gizda.

Kej bych niy miała siatki, coby sie ôdegnać, to by mie ta gynś była poszczypała.

Podej dalij…