posztrajchować

posztrajchować (sie) – pomalować (pol.)

bezokolicznikposztrajchować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posztrajchuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posztrajchujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posztrajchuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posztrajchujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posztrajchujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posztrajchujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posztrajchowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posztrajchowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posztrajchowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posztrajchowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posztrajchowaliście; żeście posztrajchowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posztrajchowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posztrajchowała żech; posztrajchowałach; żech posztrajchowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posztrajchowała żeś; posztrajchowałaś; żeś posztrajchowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posztrajchowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posztrajchowały my; my posztrajchowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posztrajchowałyście; żeście posztrajchowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posztrajchowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posztrajchowało żech; żech posztrajchowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posztrajchowało żeś; żeś posztrajchowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posztrajchowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posztrajchowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posztrajchowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posztrajchowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posztrajchowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posztrajchowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posztrajchowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posztrajchowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posztrajchowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posztrajchowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posztrajchowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posztrajchowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posztrajchowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posztrajchowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posztrajchowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posztrajchowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posztrajchuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posztrajchuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posztrajchujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posztrajchujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posztrajchowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posztrajchowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posztrajchowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posztrajchowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posztrajchowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posztrajchowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posztrajchowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posztrajchowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posztrajchowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posztrajchowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posztrajchowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posztrajchowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posztrajchowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posztrajchowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posztrajchowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posztrajchowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posztrajchowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posztrajchowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posztrajchowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posztrajchowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posztrajchowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posztrajchowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posztrajchowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posztrajchowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posztrajchowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posztrajchowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posztrajchowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posztrajchowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posztrajchowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posztrajchowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposztrajchowany
rzeczownik odczasown.posztrajchowani
Rybnik

POL: pomalować głównie farbą olejną np. drzwi, okna, podłogę, płot.

 

Pozbiyrejcie se, co potrzebujecie ze szranku, bo we wieczōr posztrajchuja delōwka, tōż niy pudzie tam wlyź.

Dej pozōr, bo żech ta fōrtka posztrajchowoł, co sie niy zmażesz.

Kedy mi posztrajchujesz te dźwiyrze ze siyni?

Podej dalij…