poszwajsować

poszwajsować (sie) – pospawać (pol.)

bezokolicznikposzwajsować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poszwajsuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poszwajsujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poszwajsuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poszwajsujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poszwajsujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poszwajsujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poszwajsowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poszwajsowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poszwajsowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poszwajsowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poszwajsowaliście; żeście poszwajsowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poszwajsowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poszwajsowała żech; poszwajsowałach; żech poszwajsowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poszwajsowała żeś; poszwajsowałaś; żeś poszwajsowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poszwajsowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poszwajsowały my; my poszwajsowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poszwajsowałyście; żeście poszwajsowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poszwajsowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poszwajsowało żech; żech poszwajsowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poszwajsowało żeś; żeś poszwajsowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poszwajsowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poszwajsowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poszwajsowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poszwajsowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poszwajsowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poszwajsowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poszwajsowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poszwajsowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poszwajsowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poszwajsowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poszwajsowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poszwajsowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poszwajsowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poszwajsowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poszwajsowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poszwajsowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poszwajsuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poszwajsuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poszwajsujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poszwajsujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poszwajsowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poszwajsowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poszwajsowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poszwajsowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poszwajsowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poszwajsowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poszwajsowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poszwajsowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poszwajsowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poszwajsowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poszwajsowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poszwajsowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poszwajsowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poszwajsowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poszwajsowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poszwajsowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poszwajsowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poszwajsowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poszwajsowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poszwajsowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poszwajsowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poszwajsowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poszwajsowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poszwajsowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poszwajsowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poszwajsowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poszwajsowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poszwajsowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poszwajsowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poszwajsowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposzwajsowany
rzeczownik odczasown.poszwajsowani
Rybnik

 

Prziniyś tyn kopoczek, to ci go jutro poszwajsuja.

Poszwajsowoł bych ci tekoło, ale mōm yno hrube elektrody, tōz bych go popolōł.

To je gus, tōż tego niy idzie poszwajsować

Podej dalij…