poszyć

poszyć (sie) – poszyć, uszyć (pol.)

bezokolicznikposzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poszyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poszyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poszyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poszyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poszyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poszyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poszyliście; żeście poszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poszyła żech; poszyłach; żech poszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poszyła żeś; poszyłaś; żeś poszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poszyły my; my poszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poszyłyście; żeście poszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poszyło żech; żech poszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poszyło żeś; żeś poszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poszyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poszyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poszyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poszyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposzyty
rzeczownik odczasown.poszyci
Rybnik

POL: (1) uszyć więcej, niż jedną sztukę czegoś; (2) poszyć rozdarty materiał; (3) poszyć ranę ciała nicią chirurgiczną.

 

Rozerznōł żech tak fest noga, że dochtōr musioł mi jōm poszyć we lazarecie.    (cz: rozer-znōł)

Jo wōm poszyja taki piykne koszule, bo mi trocha sztofu ôstało.

Jo ci te poszwy poszyja, ale dziurki se musisz sama ôbrōmbić, a knefle poprziszywać.

Podej dalij…