potańcować

potańcować – potańczyć (pol.)

bezokolicznikpotańcować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.potańcuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.potańcujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.potańcuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.potańcujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.potańcujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.potańcujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.potańcowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.potańcowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.potańcowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.potańcowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.potańcowaliście; żeście potańcowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.potańcowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.potańcowała żech; potańcowałach; żech potańcowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.potańcowała żeś; potańcowałaś; żeś potańcowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.potańcowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..potańcowały my; my potańcowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. potańcowałyście; żeście potańcowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.potańcowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.potańcowało żech; żech potańcowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.potańcowało żeś; żeś potańcowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.potańcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech potańcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś potańcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł potańcowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my potańcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście potańcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli potańcowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech potańcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś potańcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była potańcowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my potańcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście potańcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były potańcowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech potańcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś potańcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było potańcowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . potańcuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech potańcuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.potańcujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech potańcujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. potańcowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. potańcowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.potańcowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.potańcowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. potańcowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.potańcowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.potańcowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
potańcowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.potańcowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. potańcowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.potańcowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.potańcowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. potańcowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.potańcowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.potańcowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych potańcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś potańcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by potańcowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my potańcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście potańcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by potańcowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych potańcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś potańcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by potańcowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my potańcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście potańcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by potańcowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych potańcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś potańcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by potańcowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.potańcowani
Rybnik

 

We sobota wybiyrōmy sie na muzyka trocha potańcować.

Rod bych bōł potańcowoł na muzyce, cōż, kej mōm noga w gipsie.

Podej dalij…