potargać

potargać (sie) – porwać, podrzeć (pol.)

bezokolicznikpotargać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.potargōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.potargosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.potargo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.potargōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.potargocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.potargajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.potargoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.potargoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.potargoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.potargali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.potargaliście; żeście potargali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.potargali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.potargała żech; potargałach; żech potargała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.potargała żeś; potargałaś; żeś potargała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.potargała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..potargały my; my potargały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. potargałyście; żeście potargały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.potargały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.potargało żech; żech potargało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.potargało żeś; żeś potargało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.potargało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech potargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś potargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł potargoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my potargali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście potargali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli potargali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech potargała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś potargała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była potargała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my potargały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście potargały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były potargały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech potargało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś potargało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było potargało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . potargej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech potargo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.potargejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech potargajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. potargoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. potargoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.potargoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.potargali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. potargali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.potargali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.potargała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
potargała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.potargała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. potargały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.potargały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.potargały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. potargało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.potargało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.potargało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych potargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś potargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by potargoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my potargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście potargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by potargali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych potargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś potargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by potargała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my potargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście potargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by potargały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych potargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś potargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by potargało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypotargany
rzeczownik odczasown.potargani
Rybnik

POL: porwać, podrzeć papier, płótno itp.

 

Coś to zaś robiōł, żeś tak te galoty potargoł?

Dej pozōr, co niy potargosz starzikowi tej ksiōnżki.

Dej pozōr, co niy potargosz galotōw na tych gwoździach.

Podej dalij…