potoplać

potoplać (sie) – utaplać, pomoczyć (pol.)

bezokolicznikpotoplać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.potoplōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.potoplosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.potoplo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.potoplōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.potoplocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.potoplajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.potoploł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.potoploł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.potoploł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.potoplali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.potoplaliście; żeście potoplali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.potoplali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.potoplała żech; potoplałach; żech potoplała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.potoplała żeś; potoplałaś; żeś potoplała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.potoplała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..potoplały my; my potoplały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. potoplałyście; żeście potoplały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.potoplały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.potoplało żech; żech potoplało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.potoplało żeś; żeś potoplało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.potoplało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech potoploł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś potoploł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł potoploł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my potoplali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście potoplali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli potoplali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech potoplała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś potoplała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była potoplała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my potoplały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście potoplały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były potoplały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech potoplało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś potoplało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było potoplało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . potoplej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech potoplo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.potoplejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech potoplajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. potoploł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. potoploł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.potoploł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.potoplali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. potoplali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.potoplali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.potoplała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
potoplała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.potoplała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. potoplały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.potoplały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.potoplały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. potoplało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.potoplało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.potoplało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych potoploł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś potoploł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by potoploł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my potoplali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście potoplali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by potoplali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych potoplała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś potoplała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by potoplała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my potoplały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście potoplały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by potoplały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych potoplało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś potoplało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by potoplało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypotoplany
rzeczownik odczasown.potoplani
Rybnik

 

Podwiń se rynkowy, co se ich niy potoplosz.

Potoplej se chusteczka, wypucuj se tyn flek na galotach.

Kaj żeś to tak potoploł te nogawice?

 

Podej dalij…