potracić

potracić (sie) – pogubić (pol.)

bezokolicznikpotracić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.potraca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.potracisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.potraci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.potracymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.potracicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.potracōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.potraciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.potraciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.potraciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.potraciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.potraciyliście; żeście potraciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.potraciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.potraciyła żech; potraciyłach; żech potraciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.potraciyła żeś; potraciyłaś; żeś potraciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.potraciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..potraciyły my; my potraciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. potraciyłyście; żeście potraciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.potraciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.potraciyło żech; żech potraciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.potraciyło żeś; żeś potraciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.potraciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech potraciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś potraciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł potraciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my potraciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście potraciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli potraciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech potraciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś potraciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była potraciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my potraciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście potraciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były potraciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech potraciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś potraciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było potraciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . potroć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech potraci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.potroćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech potracōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. potraciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. potraciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.potraciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.potraciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. potraciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.potraciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.potraciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
potraciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.potraciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. potraciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.potraciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.potraciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. potraciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.potraciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.potraciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych potraciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś potraciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by potraciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my potraciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście potraciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by potraciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych potraciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś potraciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by potraciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my potraciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście potraciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by potraciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych potraciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś potraciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by potraciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypotracōny
rzeczownik odczasown.potracyni
Rybnik

POL: (1) pogubić coś, (2) pogubić się w czymś, przepisach, dokumentach, (3) pogubić się gdzieś w terenie.

 

Niy potroć zaś tych rynkawiczkōw.

Jo bych się bōł downo potraciōł w tych wszystkich papiōrach, ale baba tego wachuje.

W tych waszych drōżkach a chodniczkach sie sam idzie rychtyk potracić.

 

 

 

Podej dalij…