potrzyć

potrzyć (sie) – potrzeć (pol.)

bezokolicznikpotrzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.potrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.potrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.potrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.potrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.potrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.potrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.potrzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.potrzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.potrzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.potrzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.potrzyliście; żeście potrzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.potrzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.potrzyła żech; potrzyłach; żech potrzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.potrzyła żeś; potrzyłaś; żeś potrzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.potrzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..potrzyły my; my potrzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. potrzyłyście; żeście potrzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.potrzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.potrzyło żech; żech potrzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.potrzyło żeś; żeś potrzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.potrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech potrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś potrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł potrzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my potrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście potrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli potrzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech potrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś potrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była potrzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my potrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście potrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były potrzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech potrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś potrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było potrzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . potrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech potrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.potrzijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech potrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. potrzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. potrzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.potrzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.potrzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. potrzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.potrzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.potrzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
potrzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.potrzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. potrzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.potrzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.potrzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. potrzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.potrzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.potrzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych potrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś potrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by potrzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my potrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście potrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by potrzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych potrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś potrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by potrzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my potrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście potrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by potrzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych potrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś potrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by potrzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. -os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypotrzyty
rzeczownik odczasown.potrzyci
Rybnik

 

Ôszkrobej te ôgōrki, a jo ich potrza,

Jak ôszkrobiesz kartofle i ich potrzesz, to jo ci upiecza te placki.

Potrzij ta marekwia na tarle.

Potrzyła żeś już te kartofle?

 

 

Podej dalij…