pouciekać

pouciekać – pouciekać (pol.)

bezokolicznikpouciekać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pouciekōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pouciekosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poucieko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pouciekōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pouciekocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pouciekajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pouciekoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pouciekoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pouciekoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pouciekali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pouciekaliście; żeście pouciekali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pouciekali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pouciekała żech; pouciekałach; żech pouciekała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pouciekała żeś; pouciekałaś; żeś pouciekała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pouciekała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pouciekały my; my pouciekały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pouciekałyście; żeście pouciekały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pouciekały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pouciekało żech; żech pouciekało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pouciekało żeś; żeś pouciekało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pouciekało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pouciekoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pouciekoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pouciekoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pouciekali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pouciekali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pouciekali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pouciekała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pouciekała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pouciekała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pouciekały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pouciekały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pouciekały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pouciekało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pouciekało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pouciekało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pouciekej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poucieko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pouciekejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pouciekajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pouciekoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pouciekoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pouciekoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pouciekali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pouciekali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pouciekali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pouciekała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pouciekała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pouciekała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pouciekały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pouciekały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pouciekały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pouciekało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pouciekało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pouciekało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pouciekoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pouciekoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pouciekoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pouciekali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pouciekali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pouciekali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pouciekała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pouciekała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pouciekała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pouciekały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pouciekały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pouciekały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pouciekało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pouciekało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pouciekało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pouciekani
Rybnik

POL: pouciekać, uciec więcej niż jeden osobnik.

 

Kery zaś ôstawiōł ta fōrtka ôtwarto, że wszystki kury pouciekały na zegroda?

Chałupa zgorała, ale ludzie zdōnżyli pouciekać, tōż żodnymu nic sie niy stało.

Dej pozōr, co ci te prosiynta niy pouciekajōm przi ôdbywaniu.

 

 

Podej dalij…