pouciepować

pouciepować (sie) – usypać, pozgarniać, uporządkować (pol.)

bezokolicznikpouciepować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pouciepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pouciepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pouciepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pouciepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pouciepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pouciepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pouciepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pouciepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pouciepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pouciepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pouciepowaliście; żeście pouciepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pouciepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pouciepowała żech; pouciepowałach; żech pouciepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pouciepowała żeś; pouciepowałaś; żeś pouciepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pouciepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pouciepowały my; my pouciepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pouciepowałyście; żeście pouciepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pouciepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pouciepowało żech; żech pouciepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pouciepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pouciepowało żeś; żeś pouciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pouciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pouciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pouciepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pouciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pouciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pouciepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pouciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pouciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pouciepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pouciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pouciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pouciepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pouciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pouciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pouciepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pouciepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pouciepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pouciepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pouciepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pouciepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pouciepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pouciepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pouciepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pouciepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pouciepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pouciepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pouciepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pouciepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pouciepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pouciepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pouciepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pouciepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pouciepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pouciepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pouciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pouciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pouciepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pouciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pouciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pouciepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pouciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pouciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pouciepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pouciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pouciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pouciepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pouciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pouciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pouciepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypouciepowany
rzeczownik odczasown.pouciepowani
Rybnik

POL: usypać, pozgarniać uporządkować np. pryzmę piasku.

 

Pōdź, pouciepujymy trocha tyn piosek, bo już je na pōł placu rozciepany.

Trocha żech tyn piosek pouciepowoł, tōż go zaś zarozki niy rozciepejcie.

 

 

Podej dalij…