pougadować

pougadować (sie) – poumawiać (pol.)

bezokolicznikpougadować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pougaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pougadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pougaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pougadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pougadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pougadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pougadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pougadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pougadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pougadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pougadowaliście; żeście pougadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pougadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pougadowała żech; pougadowałach; żech pougadowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pougadowała żeś; pougadowałaś; żeś pougadowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pougadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pougadowały my; my pougadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pougadowałyście; żeście pougadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pougadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pougadowało żech; żech pougadowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pougadowało żeś; żeś pougadowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pougadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pougadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pougadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pougadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pougadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pougadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pougadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pougadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pougadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pougadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pougadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pougadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pougadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pougadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pougadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pougadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pougaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pougaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pougadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pougadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pougadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pougadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pougadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pougadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pougadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pougadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pougadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pougadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pougadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pougadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pougadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pougadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pougadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pougadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pougadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pougadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pougadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pougadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pougadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pougadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pougadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pougadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pougadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pougadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pougadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pougadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pougadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pougadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pougadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pougadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypougadowany
rzeczownik odczasown.pougadowani
Rybnik

POL: umówić się więcej ludzi.

 

Muszymy sie pougadować, kery co prziniesie tymu starzikowi na urodziny.

Pougadowali my sie, tōż ku fojerze jedyn prziniōs wōszt, drugi chlyb, a jeszcze inkszy piwo.

Muszymy sie pougadować, co bydymy wszyscy godać to samo.

Podej dalij…