powbijać

powbijać (sie) – powbijać, wbić (pol.)

bezokolicznikpowbijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powbijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powbijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powbijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powbijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powbijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powbijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powbijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powbijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powbijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powbijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powbijaliście; żeście powbijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powbijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powbijała żech; powbijałach; żech powbijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powbijała żeś; powbijałaś; żeś powbijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powbijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powbijały my; my powbijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powbijałyście; żeście powbijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powbijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powbijało żech; żech powbijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powbijało żeś; żeś powbijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powbijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powbijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powbijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powbijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powbijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powbijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powbijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powbijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powbijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powbijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powbijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powbijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powbijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powbijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powbijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powbijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powbijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powbijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powbijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powbijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powbijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powbijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powbijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powbijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powbijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powbjali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powbijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powbijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powbijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powbijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powbijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowbijany
rzeczownik odczasown.powbijani
Rybnik

POL: powbijać, wbić więcej niż jedną sztukę czegoś

 

Jo ci sam poznacza, kaj mosz powbijać te gwożdzić.

Powbijej sam pora gwoździ, co sie ta krzinia niy rozleci.

Podej dalij…