powiesić

powiesić (sie) – powiesić (pol.)

bezokolicznikpowiesić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powiesza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powiesisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powiesi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powieszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powiesicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powieszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powiesiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powiesiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powiesiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powiesiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powiesiyliście; żeście powiesiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powiesiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powiesiyła żech; powiesiyłach; żech powiesiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powiesiyła żeś; powiesiyłaś; żeś powiesiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powiesiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powiesiyły my; my powiesiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powiesiyłyście; żeście powiesiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powiesiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powiesiyło żech; żech powiesiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powiesiyło żeś; żeś powiesiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powiesiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powiesiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powiesiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powiesiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powiesiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powiesiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powiesiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powiesiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powiesiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powiesiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powiesiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powiesiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powiesiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powiesiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powiesiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powiesiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powieś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powiesi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powieście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powieszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powiesiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powiesiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powiesiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powiesiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powiesiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powiesiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powiesiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powiesiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powiesiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powiesiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powiesiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powiesiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powiesiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powiesiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powiesiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powiesiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powiesiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powiesiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powiesiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powiesiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powiesiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powiesiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powiesiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powiesiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powiesiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powiesiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powiesiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powiesiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powiesiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powiesiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowieszōny
rzeczownik odczasown.powieszyni
Rybnik

 

Jo umyja ci te ôkno, ale gardina musisz se powiesić sōm, bo jo bych sleciała z tej drabiny.

Powieś ta lica sam na tym gwoździu.

Sam na hoku możesz se powiesić tyn mantel.

Pamiyntosz, że mosz powiesić fana na jutro?

 

Podej dalij…