powożyć

powożyć (sie) – poważyć (pol.)

bezokolicznikpowożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powoży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powożyliście; żeście powożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powożyła żech; powożyłach; żech powożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powożyła żeś; powożyłaś; żeś powożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powożyły my; my powożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powożyłyście; żeście powożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powożyło żech; żech powożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powożyło żeś; żeś powożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowożōny
rzeczownik odczasown.powożyni
Rybnik

 

Powoż se, jaki te dzieci terazki muszōm te pukeltasze ciynżki nosić.

Powoż te miechy, czy tam w kerym niy brakuje fōnta, co nas ludzie niy ôbgodajōm.

 

 

Podej dalij…