powychraniać

powychraniać (sie) – pouprzątać (pol.)

bezokolicznikpowychraniać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powychraniōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powychraniosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powychranio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powychraniōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powychraniocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powychraniajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powychranioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powychranioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powychranioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powychraniali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powychranialiście; żeście powychraniali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powychraniali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powychraniała żech; powychraniałach; żech powychraniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powychraniała żeś; powychraniałaś; żeś powychraniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powychraniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powychraniały my; my powychraniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powychraniałyście; żeście powychraniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powychraniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powychraniało żech; żech powychraniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powychraniało żeś; żeś powychraniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powychraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powychranioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powychranioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powychranioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powychraniali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powychraniali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powychraniali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powychraniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powychraniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powychraniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powychraniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powychraniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powychraniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powychraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powychraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powychraniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powychraniej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powychranio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powychraniejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powychraniajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powychranioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powychranioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powychranioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powychraniali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powychraniali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powychraniali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powychraniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powychraniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powychraniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powychraniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powychraniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powychraniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powychraniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powychraniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powychraniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powychranioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powychranioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powychranioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powychraniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powychraniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powychraniali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powychraniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powychraniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powychraniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powychraniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powychraniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powychraniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powychraniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powychraniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powychraniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowychraniany
rzeczownik odczasown.powychraniani
Rybnik

POL: pouprzątać wewnątrz czegoś, np. w szafie, kredensie, szufladzie. „Wychranio”

się wewnątrz czegoś (w kuchni, garażu, szufladzie, szafie), a „schranio” się ze stołu, z podwórka, zabawki z podłogi itp.

 

Jo ci pomyja ôkna, ale we szrankach musisz se sama powychraniać.

Powychraniej se w tych szuflofdach, a powyciepuj te dzirawe fuzekle.

Jutro chca powychraniać w byfyju, a pojutrze chyca sie pranio.

Podej dalij…