powyfurgować

powyfurgować – powyfuwać , wyfrunąć (pol.)

bezokolicznikpowyfurgować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powyfurguja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powyfurgujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powyfurguje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powyfurgujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powyfurgujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powyfurgujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powyfurgowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powyfurgowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powyfurgowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powyfurgowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powyfurgowaliście; żeście powyfurgowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powyfurgowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powyfurgowała żech; powyfurgowałach; żech powyfurgowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powyfurgowała żeś; powyfurgowałaś; żeś powyfurgfowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powyfurgowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powyfurgowały my; my powyfurgowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powyfurgowałyście; żeście powyfurgowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powyfurgowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powyfurgowało żech; żech powyfurgowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powyfurgowało żeś; żeś powyfurgowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powyfurgowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powyfurgowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powyfurgowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powyfurgowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powyfurgowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powyfurgowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powyfurgowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powyfurgowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powyfurgowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powyfurgowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powyfurgowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powyfurgowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powyfurgowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powyfurgowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powyfurgowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powyfurgowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powyfurguj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powyfurguje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powyfurgujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powyfurgujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powyfurgowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powyfurgowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powyfurgowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powyfurgowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powyfurgowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powyfurgowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powyfurgowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powyfurgowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powyfurgowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powyfurgowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powyfurgowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powyfurgowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powyfurgowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powyfurgowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powyfurgowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powyfurgowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powyfurgowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powyfurgowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powyfurgowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powyfurgowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powyfurgowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powyfurgowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powyfurgowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powyfurgowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powyfurgowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powyfurgowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powyfurgowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powyfurgowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powyfurgowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powyfurgowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.powyfurgowani
Rybnik

POL: powyfruwać, wyfrunąć więcej niż jeden raz, lub więcej, niż jedna sztuka ptaków, owadów .

 

Te kury zas powyfurgowały a grzebiōm sōmsiadowi na polu.

Dej pozōr, co te kury niy powyfurgujōm z tego kotyka  na zegroda.

Ptoku już powyfurgowały, tōż gniozdo je prōzne.

Podej dalij…