powyginać

powyginać (sie) – powyginać, wygiąć (pol.)

bezokolicznikpowyginać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powyginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powyginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powygino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powyginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powyginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powyginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powyginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powyginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powyginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powyginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powyginaliście; żeście powyginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powyginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powyginała żech; powyginałach; żech powyginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powyginała żeś; powyginałaś; żeś powyginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powyginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powyginały my; my powyginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powyginałyście; żeście powyginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powyginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powyginało żech; żech powyginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powyginało żeś; żeś powyginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powyginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powyginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powyginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powyginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powyginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powyginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powyginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powyginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powyginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powyginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powyginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powyginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powyginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powyginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powyginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powyginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powyginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powygino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powyginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powyginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powyginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powyginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powyginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powyginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powyginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powyginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powyginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powyginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powyginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powyginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powyginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powyginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powyginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powyginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powyginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powyginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powyginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powyginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powyginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powyginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powyginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powyginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powyginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powyginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powyginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powyginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powyginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powyginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powyginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powyginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowyginany
rzeczownik odczasown.powyginani
Rybnik

POL: powyginać, wygiąć więcej, niżjedną sztukę czegoś

 

Wejż powyginej te rułki tak, co bydōm pasowały do tego winkla sam.

Te plastyki powyginały sie tak na słōńcu.

 

Podej dalij…