powykludzać

powykludzać (sie) – powyprowadzać (pol.)

bezokolicznikpowykludzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powykludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powykludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powykludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powykludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powykludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powykludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powykludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powykludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powykludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powykludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powykludzaliście; żeście powykludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powykludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powykludzała żech; powykludzałach; żech powykludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powykludzała żeś; powykludzałaś; żeś powykludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powykludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powykludzały my; my powykludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powykludzałyście; żeście powykludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powykludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powykludzało żech; żech powykludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powykludzało żeś; żeś powykludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powykludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powykludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powykludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powykludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powykludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powykludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powykludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powykludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powykludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powykludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powykludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powykludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powykludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powykludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powykludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powykludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powykludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powykludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powykludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powykludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powykludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powykludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powykludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powykludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powykludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powykludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powykludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powykludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powykludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. powykludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powykludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powykludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powykludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powykludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powykludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powykludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powykludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powykludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powykludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powykludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powykludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powykludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powykludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powykludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powykludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powykludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powykludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powykludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powykludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powykludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowykludzany
rzeczownik odczasown.powykludzani
Rybnik

Skuli szkodōw gōrniczych wiynkszość chałupōw stoji już sam prōznych a ludzie sie powykludzali.

Pora chłopów usnyło na stołach, tōż trza było ich powykludzać na świyży luft.

Idź, powykludzej te krowy na łōnka, niech tak niy ryczōm.

 

 

Podej dalij…