powylazować

powylazować – powychodzić (pol.)

bezokolicznikpowylazować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powylazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powylazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powylazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powylazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powylazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powylazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powylazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powylazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powylazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powylazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powylazowaliście; żeście powylazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powylazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powylazowała żech; powylazowałach; żech powylazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powylazowała żeś; powylazowałaś; żeś powylazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powylazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powylazowały my; my powylazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powylazowałyście; żeście powylazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powylazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powylazowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powylazowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powylazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powylazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powylazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. mbōł powylazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powylazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powylazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powylazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powylazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powylazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powylazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powylazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powylazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powylazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powylazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powylazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powylazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powylazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powylazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powylazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powylazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powylazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powylazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powylazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powylazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powylazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powylazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powylazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powylazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powylazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powylazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powylazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powylazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powylazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powylazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powylazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powylazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powylazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powylazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powylazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powylazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powylazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powylazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powylazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powylazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powylazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powylazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powylazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powylazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powylazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powylazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.powylazowani
Rybnik

 

Autobus sie popsuł, tōż ludzie powylazowali z niego, a czakali, aż przijedzie inkszy.

Było czuć, że coś gore, tōż przijechały fojermany, a kozały wszystkim powylazować z chałupy na dwōr.

Zrobiyło sie trocha cieplij, tōż piyrsze kwiotki powylazowały z ziymie.

Podej dalij…