powysuwać

powysuwać (sie) – powysypywać (pol.)

bezokolicznikpowysuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powysuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powysuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powysuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powysuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powysuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powysuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powysuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powysuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powysuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powysuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powysuwaliście; żeście powysuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powysuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powysuwała żech; powysuwałach; żech powysuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powysuwała żeś; powysuwałaś; żeś powysuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powysuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powysuwały my; my powysuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powysuwałyście; żeście powysuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powysuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powysuwało żech; żech powysuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powysuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powysuwało żeś; żeś powysuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powysuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powysuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powysuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powysuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powysuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powysuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powysuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powysuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powysuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powysuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powysuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powysuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powysuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powysuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powysuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powysuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powysuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powysuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powysuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powysuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powysuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powysuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powysuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powysuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powysuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powysuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powysuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powysuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powysuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powysuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powysuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powysuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powysuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powysuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powysuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powysuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powysuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powysuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powysuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powysuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powysuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powysuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powysuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powysuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powysuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powysuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powysuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powysuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powysuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowysuwany
rzeczownik odczasown.powysuwani
Rybnik

 

Pozawiōnzuj te miechy, co sie zaś te ôbiyli niy powysuwo.

Pozanoś te kartofle do pywnice, a powysuwej ich do grōdze.

Powysuwej te hasi do hasioka, bo porzebuja kible na wōngel.

Podej dalij…