pozaglōndać

pozaglōndać – pozaglądać, popatrzeć (pol.)

bezokolicznikpozaglōndać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozaglōndōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozaglōndosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozaglōndo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozaglōndōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozaglōndocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozaglōndajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozaglōndoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozaglōndoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozaglōndoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozaglōndali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozaglōndaliście; żeście pozaglōndali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozaglōndali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozaglōndała żech; pozaglōndałach; żech pozaglōndała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozaglōndała żeś; pozaglōndałaś; żeś pozaglōndała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozaglōndała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozaglōndały my; my pozaglōndały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozaglōndałyście; żeście pozaglōndały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaglōndały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozaglōndało żech; żech pozaglōndało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozaglōndało żeś; żeś pozaglōndało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozaglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozaglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozaglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozaglōndoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozaglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozaglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozaglōndali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozaglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozaglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozaglōndała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozaglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozaglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozaglōndały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozaglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozaglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozaglōndało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozaglōndej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozaglōndo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozaglōndejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozaglōndajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozaglōndoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozaglōndoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozaglōndoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozaglōndali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozaglōndali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozaglōndali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozaglōndała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozaglōndała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozaglōndała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozaglōndały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozaglōndały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaglōndały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozaglōndało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozaglōndało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozaglōndało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozaglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozaglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozaglōndoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozaglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozaglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozaglōndali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozaglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozaglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozaglōndała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozaglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozaglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozaglōndały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozaglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozaglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozaglōndało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pozaglōndani
Rybnik

 

Jo ida do sklepu, pozaglōndej tam za chwila na te dzieci, co co niy narobiōm.

Ôbejrza ci te koło, ale za godzina, bo terazki chca pozaglōndać na mecz w telewizorze.

Tyn chłop tak na mie pozaglōndoł, choćbych mu co ukrod.

Podej dalij…