prziglōndać sie

prziglōndać sie – przyglądać się (pol.

bezokolicznikprziglōndać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziglōndōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziglōndosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prziglōndo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziglōndōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziglōndocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziglōndajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziglōndoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziglōndoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziglōndoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziglōndali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziglōndaliście sie; żeście sie prziglōndali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziglōndali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziglōndała żech sie; prziglōndałach sie; żech sie prziglōndała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziglōndała żeś sie; prziglōndałaś sie; żeś sie prziglōndała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziglōndała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziglōndały my sie; my sie prziglōndały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziglōndałyście sie; żeście sie prziglōndały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziglōndały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziglōndało żech sie; żech sie prziglōndało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziglōndało żeś sie; żeś sie prziglōndało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziglōndało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie prziglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie prziglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie prziglōndoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie prziglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie prziglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie prziglōndali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie prziglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie prziglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie prziglōndała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie prziglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie prziglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie prziglōndały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie prziglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie prziglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie prziglōndało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziglōndej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie prziglōndo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziglōndejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie prziglōndajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziglōndoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziglōndoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziglōndoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziglōndali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziglōndali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziglōndali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziglōndała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziglōndała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziglōndała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziglōndały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziglōndały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziglōndały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziglōndało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziglōndało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziglōndało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie prziglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie prziglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie prziglōndoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie prziglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie prziglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie prziglōndali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie prziglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie prziglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie prziglōndała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie prziglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie prziglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie prziglōndały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie prziglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie prziglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie prziglōndało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie prziglōndoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie prziglōndoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie prziglōndoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie prziglōndali; bydymy sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie prziglōndali; bydziecie sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie prziglōndali; bydōm sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie prziglōndała; byda sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie prziglōndała; bydziesz sie prziglōndać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie prziglōndała; bydzie sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie prziglōndały; bydymy sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie prziglōndały; bydziecie sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie prziglōndały; bydōm sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie prziglōndało; byda sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie prziglōndało; bydziesz sie prziglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie prziglōndało; bydzie sie prziglōndać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.prziglōndani sie
Rybnik

 

Cōż mi sie tak prziglōndosz?

Chodziōł sam jakiś chłop, a prziglōndoł sie tymu twojimu autu. Już żech sie boł, że chce go ukraś.

Ty rōb, a jo ci sie byda prziglōndoł, możno sie czego naucza.

Podej dalij…